Lewiatan - logo

CZARNA LISTA BARIER w rozwoju przedsiębiorczości

Naszą przedsiębiorczość ograniczają zbyt wysokie podatki i składki
na ubezpieczenia społeczne, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju
gospodarczego, sztywne prawo pracy, niedopasowanie systemu edukacji
do bieżących potrzeb i trendów gospodarki, niska efektywność zamówień
publicznych czy przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności.

Najczęściej szukane

 • Ustawa o prawach konsumenta...

  Wymóg uprzedniej zgody konsumenta i przedsiębiorcy...

  Artykuł 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta wprowadza obowiązek uzyskania uprzedniej...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe

  Brak spójnych przepisów o podatkach dochodowych....

  Brak spójnych przepisów o podatkach dochodowych. Dotychczasowe ustawy, nowelizowane ponad 100 – krotnie, stanowią skomplikowany zbiór przepisów...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z ustawy...

  Brak możliwości zaskarżenia postanowienia...

  Brak możliwości zaskarżenia postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych do sądu administracyjnego, w wyniku czego przepisy o sprzeciwie nie...

  czytaj więcej
 • Akcyza

  Ubytki ponadnormatywne powstałe podczas...

  Ubytki ponadnormatywne powstałe podczas tłoczeń wyrobów energetycznych rurociągami przesyłowymi dalekosiężnymi. Na podstawie obowiązujących...

  czytaj więcej
 • Ustawa o odpadach

  Od kilku lat zjawisko kradzieży kabli telekomunikacyjnych...

  Od kilku lat zjawisko kradzieży kabli telekomunikacyjnych osiąga niespotykaną skalę w wymiarze ogólnopolskim. Skutki kradzieży i dewastacji powodują...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji

  W ciągu kilku najbliższych lat wytwórcy...

  W ciągu kilku najbliższych lat wytwórcy będą zmuszeni wprowadzić na opakowania produktów leczniczych dodatkowe zabezpieczenia, które mają zapobiec...

  czytaj więcej
 • Ustawa kodeks postępowania...

  Często pojawiającym się problemem w sprawach...

  Często pojawiającym się problemem w sprawach kradzieży kabli telekomunikacyjnych, na etapie postępowania sądowego są przepisy z art. 51 § 1 KPK....

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...

  Ograniczona funkcjonalność Centrów Obsługi...

  Ograniczona funkcjonalność Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE). Działające w regionach COIE mają bardzo ograniczony zakres funkcji...

  czytaj więcej
 • Bariery w wykorzystywaniu...

  Obszar: skuteczna informacja i promocja

  Obszar: skuteczna informacja i promocja Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Ograniczony dostęp...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...

  Ustawa o związkach zawodowych

  Ustawa o związkach zawodowych w wymiarze, w jakim dotyczy zakładowych organizacji związkowych, nadaje małym związkom zawodowym praktycznie takie same...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z ustawy...

  Konieczność zamieszczania aktualnej wysokości...

  Konieczność zamieszczania aktualnej wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego, na tzw. pismach wychodzących ze spółki – nakłada...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z ustawy...

  E-zgłoszenia Przepis ustawy o KRS wskazujący...

  E-zgłoszenia Przepis ustawy o KRS wskazujący, iż w przypadku, gdy spółka jest w KRS rejestrowana elektronicznie z użyciem e-podpisu, zgłoszenia...

  czytaj więcej