Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

Lista barier związanych z: Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

 • Bariery w branży bankowej...375.

  Niejasne zasady „whistleblowing scheme”,...

  Niejasne zasady „whistleblowing scheme”, czyli wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach w firmie. Wątpliwości budzą obowiązki...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...376.

  Ograniczenie stosowania sankcji wobec przedsiębiorców...

  Ograniczenie stosowania sankcji wobec przedsiębiorców dopuszczających się nieumyślnego naruszenia zbiorowego interesu konsumenta. Kryteria uznania...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...377.

  Nadmierne i kosztowne obowiązki związane...

  Nadmierne i kosztowne obowiązki związane z prowadzeniem przez instytucje obowiązane rejestru wszystkich transakcji, których równowartość przekracza...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...378.

  Trudności w dostępie do kredytu technologicznego...

  Trudności w dostępie do kredytu technologicznego dla MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) związane ze zbyt restrykcyjnymi przepisami, w tym, warunkującymi...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...379.

  Konieczność zamieszczania aktualnej wysokości...

  Konieczność zamieszczania aktualnej wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego, na tzw. pismach wychodzących ze spółki – nakłada...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...380.

  Niemożność umieszczania informacji o ogłoszeniu...

  Niemożność umieszczania informacji o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w biurach informacji gospodarczych...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...381.

  Umożliwienie „upadłemu” konsumentowi...

  Umożliwienie „upadłemu” konsumentowi dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, za zgodą sądu.

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...382.

  Brak uregulowania stosunków majątkowych...

  Brak uregulowania stosunków majątkowych małżeńskich w sytuacji gdy jeden z małżonków chce ogłosić upadłość konsumencką.

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...383.

  Problemy w stosowaniu ustawy o ochronie danych...

  Problemy w stosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych wynikające w dużej mierze z zawarcia w przepisach szeregu pojęć niedookreślonych np. „dane...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...384.

  Trudny, a wręcz niemożliwy do realizacji...

  Trudny, a wręcz niemożliwy do realizacji jest wymóg związany z wstrzymaniem się od przetwarzania danych osobowych w świetle definicji przetwarzania...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...385.

  Pojęcie „szczególnej sytuacji” jest...

  Pojęcie „szczególnej sytuacji” jest nieprecyzyjne.

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...386.

  Brak terminu, w jakim GIODO powinien dokonać...

  Brak terminu, w jakim GIODO powinien dokonać rejestracji zbioru danych, o których mowa w art.27 ust.1 ustawy. Warunkiem rozpoczęcia przetwarzania tych...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...387.

  Brak terminu, w jakim GIODO powinien dokonać...

  Brak terminu, w jakim GIODO powinien dokonać rejestracji zbioru danych, w przypadku ponownego zgłoszenia zbioru danych do rejestracji po usunięciu wad....

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...388.

  Problem z pogodzeniem zapisów ustawy o związkach...

  Problem z pogodzeniem zapisów ustawy o związkach zawodowych z ustawą o ochronie danych osobowych ujawniająca się przy współpracy pracodawców ze...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...389.

  Ułatwienie stosowania podpisu elektronicznego....

  Ułatwienie stosowania podpisu elektronicznego jako występującego w różnych postaciach i na różnych poziomach bezpieczeństwa mechanizmu uwierzytelnienia...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...390.

  388. Stosunkowo słabo upowszechniony podpis...

  388. Stosunkowo słabo upowszechniony podpis elektroniczny, wynika z błędnej implementacji dyrektywy 1999/93/WE (rozbieżności terminologiczne, bardziej...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...391.

  Ułatwienie sekurytyzacji i wykorzystania...

  Ułatwienie sekurytyzacji i wykorzystania funduszy sekurytyzacyjnych.

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...392.

  Usprawnienie działania systemu gwarancji...

  Usprawnienie działania systemu gwarancji i poręczeń wdrożonego w BGK.

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...393.

  Pracodawca powinien mieć prawo do weryfikacji...

  Pracodawca powinien mieć prawo do weryfikacji imiennej listy pracowników, którzy są członkami związku. Ma to istotne znaczenie przy określaniu przez...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...394.

  Problem zwolnienia od świadczenia pracy...

  Problem zwolnienia od świadczenia pracy przy wypełnianiu funkcji związkowych - W świetle ustawy pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...395.

  Problem sporów o całkowite zwolnienie z...

  Problem sporów o całkowite zwolnienie z pracy dla przewodniczącego związku. Dziś obowiązuje taki sam tryb zwolnienia dla szeregowych członków związku...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...396.

  Ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej...

  Ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy reguluje m.in. w art. 5 oraz 6 tryb wyboru społecznego inspektora pracy. Zgodnie w/w przepisami...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...397.

  Skomplikowanie procesu podwójnego księgowania...

  Skomplikowanie procesu podwójnego księgowania dla celów rachunkowych i podatkowych.Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób...

  czytaj więcej
 • Bariery w branży bankowej...398.

  Problem wliczania złych długów do kosztów...

  Problem wliczania złych długów do kosztów uzyskania przychodu. Obecnie tylko banki i SKOK-i mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności...

  czytaj więcej