Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

375.

Niejasne zasady „whistleblowing scheme”, czyli wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach w firmie.
Niejasne zasady „whistleblowing scheme”, czyli wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach w firmie. Wątpliwości budzą obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych pracownika, który stał się obiektem systemu whistleblowing. Najwięcej kontrowersji pojawia się co do czasu oraz zakresu informacji jakie muszą być ujawnione osobie, której dane osobowe są przetwarzane. Zbyt wczesne poinformowanie osoby, wobec której powstało podejrzenie o nieprawidłowości lub przestępstwo, mogłoby spowodować zagrożenie dla ewentualnych czynności wyjaśniających przedsięwziętych w wyniku wszczęcia procedury whistleblowing.

Kolejną kontrowersję rodzi obowiązek ujawniania źródła pozyskanych w procesie wistleblowing informacji. Obowiązek ten stoi w sprzeczności z podstawowa zasadą wistleblowing czyli zachowaniem całkowitej anonimowości osób, które zgłaszają informacje dotyczące zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
Zasadnym byłoby opóźnienie realizacji obowiązku informowania osoby, której dane osobowe są przetwarzane w ramach wspomnianego systemu aż do czasu ustania zagrożenia paraliżu procesu dochodzenia prawdy w tym systemie.

Należy też zapewnić poufność źródła informacji w procesie whistleblowing.
Lista