Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

378.

Trudności w dostępie do kredytu technologicznego dla MSP
Trudności w dostępie do kredytu technologicznego dla MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) związane ze zbyt restrykcyjnymi przepisami, w tym, warunkującymi wypłatę premii technologicznej.
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
Wprowadzenie zmian zawartych ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (m.in. likwidacja uzależnienia wypłaty premii technologicznej od wielkości osiągniętej sprzedaży, obliczanie premii technologicznej w oparciu o koszty kwalifikowane projektu a nie o kwotę kredytu).
Lista