Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

380.

Niemożność umieszczania informacji o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych.
Niemożność umieszczania informacji o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w biurach informacji gospodarczych oraz instytucjach powstałych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe.
Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze.
Zmiana systemu informowania o ogłoszeniu upadłości.
Lista