Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

382.

Brak uregulowania stosunków majątkowych małżeńskich.
Brak uregulowania stosunków majątkowych małżeńskich w sytuacji gdy jeden z małżonków chce ogłosić upadłość konsumencką.
Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze.
Uregulowanie stosunków majątkowych małżeńskich.
Lista