Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

385.

Pojęcie „szczególnej sytuacji” jest nieprecyzyjne.
Pojęcie „szczególnej sytuacji” jest nieprecyzyjne.
Art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych.
Doprecyzowanie, ewentualnie podanie przykładów, jakie „szczególne sytuacje” mają zastosowanie (np. bezpieczeństwo, zdrowie).
Lista