Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

392.

Usprawnienie działania systemu gwarancji i poręczeń wdrożonego w BGK.
Usprawnienie działania systemu gwarancji i poręczeń wdrożonego w BGK.
Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wprowadzenie zmian legislacyjnych tak aby gwarancje i poręczenia były dostępne na rozsądnych warunkach. Zmiany ustawowe w 2009r. wzmocniły rolę BGK, który – jako bank prowadzący także działalność komercyjną, konkurencyjną wobec innych banków – zawodzi jako dysponent gwarancji na rachunek Skarbu Państwa.
Lista