Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

397.

Skomplikowanie procesu podwójnego księgowania dla celów rachunkowych i podatkowych.
Skomplikowanie procesu podwójnego księgowania dla celów rachunkowych i podatkowych.Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (jak i Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie są spójne w zakresie sposobu kalkulacji kluczowych wielkości wykazywanych dla poszczególnych celów. Szereg pozycji przychodowych i kosztowych podlega odmiennym zasadom ich kalkulacji lub momentu wykazania. Oba sposoby kalkulacji są skomplikowane, czasochłonne, w przypadku dużych firm często wręcz niemożliwe do przeprowadzenia bez kosztownego, dedykowanego oprogramowania. Przeprowadzenie kalkulacji, jak i ich kontrola przez podmioty jest bardzo trudna. Ten sam problem dotyczy władz podatkowych, które muszą poświecić dużo więcej czasu, zaangażować odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby zrozumieć, uzgodnić i skontrolować kalkulacje podatkowe i księgowe.
Ustawa o rachunkowości, Ustawa PIT, Ustawa CIT.
Ujednolicenie procesu kalkulacji przychodów i kosztów, tak by wynik rachunkowy (sporządzony zgodnie z przepisami o rachunkowości) był jednocześnie wynikiem podatkowym.
Lista