Bariery ogólnogospodarcze

102.

Przepis art. 148 PZP ogranicza formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Przepis art. 148 PZP ogranicza formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Interpretacja rozszerzająca zastosowanie PZP także do umowy o PPP.
W celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości, pożądane jest wyłączenie stosowania art. 148 do projektów PPP.
Lista