Bariery ogólnogospodarcze

104.

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawierane są na kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat.
Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawierane są na kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat. Zakładając tak długi okres współpracy nie jest możliwe przewidzenie w umowie wszystkich okoliczności, które mogą powodować konieczność zmiany umowy o PPP.
Interpretacja rozszerzająca zastosowanie PZP także do umowy o PPP.
Należy wprowadzić przepisy wprost rozszerzające możliwości dostosowania wieloletnich umów o PPP do zmieniających się realiów pod warunkiem?.
Lista