Bariery ogólnogospodarcze

105.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PPP spółką celową PPP może być jedynie spółka utworzona w wyniku wcześniej zawartej umowy o PPP.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PPP spółką celową PPP może być jedynie spółka utworzona w wyniku wcześniej zawartej umowy o PPP.
Art. 14 ust. 1 ustawy o PPP.
Należy wprost uregulować możliwość wykorzystania dotychczas istniejących spółek komunalnych jako spółek celowych PPP, o których mowa w art. 14 ustawy o PPP. W takiej sytuacji partner prywatny obejmowałby udziały w już istniejącej spółce komunalnej, której w wyniku zawartej umowy o PPP zostanie powierzona realizacja przedsięwzięcia.
Lista