Bariery ogólnogospodarcze

3.

ePUAP wciąż nie umożliwia dopełnienia wszystkich
ePUAP wciąż nie umożliwia dopełnienia wszystkich i nie wszędzie procedur on-line. Te procedury, które są dostępne on-line są jedynie w niewielu urzędach w kraju i niekoniecznie w największych ośrodkach miejskich.
Dokończenie wdrażania reformy w zakresie ePUAP poprzez rozszerzenie liczby procedur dostępnych i rozszerzenie liczby instytucji udostępniających te procedury on-line.
Lista