Bariery ogólnogospodarcze

5.

Brak spójnej i kompleksowej regulacji prawa grup kapitałowych.
Brak spójnej i kompleksowej regulacji prawa grup kapitałowych.
Brak odpowiedniej regulacji w KSH
Przedmiotem zainteresowania prawa koncernowego powinny być przeciwstawne interesy spółek powiązanych w ramach koncernu, w tym problem dopuszczalności i sposobu powstania struktury koncernu, kwestia odpowiedzialności spółki kierującej koncernem oraz zagadnienie ochrony spółki zależnej i kapitałowych postaw jej działalności, ochrony mniejszości w spółce zależnej oraz wierzycieli spółki, a także rozwiązanie sprzecznych ze sobą interesów powiązanych spółek jako odrębne jednostki organizacyjne działające w obrocie gospodarczym.
Lista