Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

430.

Zmiana z uczelni bezwydziałowej na wydziałową
Możliwość zmiany struktury organizacyjnej z uczelni bezwydziałowej na wydziałową bez utraty uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Ustawa  z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Konieczność wprowadzenia nowego przepisu.
 
Dodać możliwość zmiany struktury organizacyjnej z uczelni bezwydziałowej na wydziałową bez utraty uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Organem opiniującym możliwość przekazania danych uprawnień wydziałowi powinna być Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu. 
Lista