Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

435.

Uznawanie matur u obcokrajowców
Wśród wymaganych dokumentów w celu uznania zagranicznego świadectwa maturalnego w Polsce Kuratorium Oświaty może żądać przebiegu kształcenia z opisami każdego przedmiotu. Kuratorium w Warszawie wymagało takich dokumentów od studentów ALK np. obywatel Rosji miał problem z otrzymaniem dokumentów w kraju.
Art. 93c ust. 2 ustawy z dnia 7 września l991 r. o systemie oświaty.
 
Może warto sprecyzować co można zrobić w sytuacji gdy jest problem z otrzymaniem zaświadczenia opisującego przebieg kształcenia (za ostatnie trzy lata) w kraju wydania matury. Takie zaświadczenie musiałoby być przetłumaczone, co jest dość kosztowne przy kilkudziesięciu stronach.
 
Lista