Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

439.

Legalizacja dokumentów o wykształceniu w celu kontynuacji studiów
W ustawie o szkolnictwie wyższym, do której nas odsyła nowo dodany § 5a rozporządzenia w sprawie przyjęcia cudzoziemców na studia brak jest informacji o legalizacji dyplomów w celu kontynuacji studiów. Natomiast zgodnie z § 4 Rozporządzenia MNiSW w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców, powinniśmy wymagać legalizacji jedynie od określonej grupy cudzoziemców przyjętych na innych zasadach niż obywatele RP na studia II stopnia, studia podyplomowe? A co z innymi? Są obywatele Polski z zagranicznymi dokumentami o wykształceniu. Przykład: obywatel Indii i obywatel Polski składają do Komisji Rekrutacyjnej dyplom z tej samej np. brytyjskiej uczelni – od obywatela z Indii wymagamy legalizacji a od Polaka już nie.
§ 4 i § 5a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
 
Ujednolicić przepisy i jasno określić, czy jest konieczna legalizacja dokumentów o wykształceniu w celu kontynuacji studiów.  Legalizacji dokumentu o wykształceniu dokonuje się w kraju jego wydania lub w kraju w systemie edukacji, którego działa szkoła/uczelnia, a dla cudzoziemców mieszkających od lat w Polsce i aplikujących np. na studia podyplomowe, zalegalizowanie dyplomu z USA w USA w departamencie stanu może  być kosztowne. 
Lista