Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

440.

Uznawanie znajomości języków obcych
Obecne przepisy nakładają obowiązek na uczelnie wymagania określonych certyfikatów językowych jedynie od obcokrajowców, a w przypadku kandydata z Polski czy cudzoziemca przyjętego na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich uczelnia sama wydaje decyzję czy i jaki certyfikat językowy powinien być wymagany na studia prowadzone np. w języku angielskim
§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
 
Może warto dodać, że uczelnia sama może potwierdzić znajomość języka obcego również u obcokrajowca - tak jak w przypadku poświadczania znajomości języka polskiego § 2 ust. 1 pkt 2.
 
Lista