Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

441.

Wzór zaświadczenia nie odpowiada wymogom Urzędu ds. Cudzoziemców
Zmieniony wzór zaświadczenia o przyjęciu i kontynuowaniu studiów przez cudzoziemców nie odpowiada wymogom stawianym przez Urzędy ds. Cudzoziemców. Student wraca na uczelnię po kolejne zaświadczenie dla Urzędu ds. Cudzoziemców dot. opłat za studia, a potem znowu czeka w kolejkach na złożenie dokumentu.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia.
 
W oparciu o nasze doświadczenia uważamy, że w zaświadczeniu powinny znaleźć się również informacje czy studia są płatne - w większości cudzoziemcy w Polsce ponoszą opłaty za studia, a jeśli tak to:
• Jaka jest opłata roczna?
• Jaką cześć opłaty student uiścił?
• Kiedy czesne wpłynęło na konto?
Warto byłoby również uwzględnić w zaświadczeniu miejsca na dopisanie bezpośredniego kontaktu do osoby, która odpowiada za proces dydaktyczny studenta. W przypadku wątpliwości właściwy urząd i placówka dyplomatyczna - jeśli byłaby taka potrzeba - łatwiej i szybciej mogłyby uzyskać niezbędne informacje.
 
Lista