Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

442.

Zbyt częste obowiązki sprawozdawcze
Zbyt częsty (kwartalny) obowiązek sprawozdawczy nałożony na jednostki naukowe.
§ 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.
 
Proponujemy zmianę terminu aktualizacji danych na okres roczny. Poprzedni system sprawozdawczy do ankiety jednostki (jednorazowe sprawozdanie raz na 4 lata, wcześniej sprawozdanie coroczne) wymagał mniejszego nakładu prac administracyjnych i był bardziej wydajny, jakość danych była wyższa (dłuższy okres na przygotowanie danych).
Lista