Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

443.

Brak definicji MNiSW odnośnie terminu Open Access
Brak definicji MNiSW odnośnie terminu Open Access i wymaganych przy tej pozycji informacjach (rodzaje licencji, wersje tekstu, itd.) przy jednoczesnym rozbudowanym obowiązku sprawozdawczym w tym zakresie (dane te niezwykle rzadko są publicznie dostępne).
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce - zał. 1 ust. 2 pkt 1.
 
Lista