Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

445.

Przepływ dokumentów grantodawca-grantobiorca
Składanie raportu w wersji elektronicznej (tak jak jest to robione w przypadku projektów ramowych) uprościłoby przepływ dokumentów pomiędzy grantodawcą i grantobiorcą.
Umowa o finansowanie projektu z grantodawcą (Narodowym Centrum Nauki).

Zapis z Umowy z Narodowym Centrum Nauki:
Par. 11 ust. 1: Jednostka wraz z Kierownikiem projektu składają w Centrum w formie papierowej i elektronicznej raporty roczne
i raport końcowy według wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
Jednostka wraz z Kierownikiem projektu składają w Centrum w formie elektronicznej raporty roczne
i raport końcowy według wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do umowy. Być może jednorazowe oświadczenie o wiarygodności dokumentów składanych w wersji elektronicznej przez system OSF byłoby pomocne (składane przy podpisywaniu Umowy?).
Lista