Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

446.

Wymogi BUWiWM ws. studiujących cudzoziemców
BUWiWM w związku ze zbieraniem informacji o cudzoziemcach studiujących oraz cudzoziemcach – absolwentach prosi o przesyłanie kwestionariusza dot. ww. osób.
§ 2 ust. 2 pkt 11 zarządzenia nr 37/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 2010 zmieniające zarządzenie ws. powołania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM).
Rozwiązaniem jest wykorzystanie przez BUWiWM danych wprowadzonych przez uczelnie do systemu POL-on.
Lista