Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

447.

Brak możliwości uzupełnienia braków formalnych w składanych wnioskach do NCN
W większości przypadków brak możliwości uzupełnienia braków formalnych w składanych wnioskach do NCN.
Załączniki do uchwał Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków przeprowadzania konkursów.
Wyznaczenie okresu czasu, w przeciągu którego można uzupełnić braki formalne w składanych wnioskach grantowych do NCN.
Lista