Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

448.

Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej
Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej, który jest obligatoryjnym załącznikiem w przypadku każdego wniosku grantowego
Wymagania NCN
Proponowanym rozwiązaniem jest jednorazowe wypełnienie i złożenie formularza przez jednostkę i zaniechanie obowiązku załączania go w przypadku każdego grantu (zamieszczone  w formularzu dane nie zmieniają się). W przypadku zmiany danych, na jednostkę byłby nałożony obowiązek aktualizacji danych przy składaniu kolejnego wniosku.
Lista