Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

450.

Zmiany w programach kształcenia
Zmiany w programach kształcenia mogą być wprowadzane tylko z początkiem nowego cyklu kształcenia, co powoduje, że reakcja programu na zmiany w zakresie potrzeb rynku pracy następuje z dużym opóźnieniem.
§ 6. 7 Rozp. z dn. 3.10.2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370)
Umożliwić wprowadzanie istotnych dla programu kształcenia zmian w trakcie trwania cyklu kształcenia.
Lista