Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

451.

Proporcje nauczycieli do studentów przy kierunkach przyporządkowanych do więcej niż jednego obszaru kształcenia
W przypadku kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia kierunek musi spełniać wymogi proporcji liczby nauczycieli do liczby studentów dla każdego obszaru, tj. w rzeczywistości do obszaru o najniższej wymaganej proporcji.
§ 17. 2. Rozp. z dn. 3.10.2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370)
Proporcje powinny być wyliczane proporcjonalnie do udziału każdego obszaru w programie kształcenia – takie zapisy były w poprzednim rozporządzeniu.
Lista