Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

454.

Obowiązek zapewnienia praktyk zawodowych
Obowiązek zapewnienia studentom praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej trzech miesięcy na każdym z poziomów kształcenia (3 m-ce = 12 tygodni = 60 dni po 8h dziennie = 480h). Problemy z realizacją tych wymogów są co najmniej dwa:
- niechęć firm do przyjmowania praktykantów (a wymagany wymiar jest średnio dwa razy większy niż „za czasów” standardów kształcenia),
- fizyczny problem z pomieszczeniem takiej liczby praktyk na studiach, szczególnie II stopnia (3-4 semestralnych).
§ 8. 5. Rozp. z dn. 3.10.2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370)
Ograniczenie i zróżnicowanie wymiaru praktyki dla studiów I i II stopnia, np. co najmniej 2 miesiące dla studiów I stopnia i co najmniej 1 miesiąc dla studiów II stopnia.
Lista