Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

457.

Obowiązek wprowadzania bardzo szczegółowych danych dotyczących nauczycieli
Obowiązek wprowadzania bardzo szczegółowych danych dotyczących nauczycieli (dane osobowe i warunki zatrudnienia – łącznie z wymiarem rocznego pensum!).
Obowiązek wprowadzania tych danych w ciągu 14 dni od zatrudnienia danej osoby lub jakiejkolwiek zmiany ww. danych.
Art.  129a. Ustawa z dn. 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2012.572 ze zm.).

§ 3-4 § 7. 1. Rozp. z dn. 25.09.2014r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz.U.2014.1303)
 
Ograniczyć zakres wymaganych danych.
Lista