Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

458.

Obowiązek wprowadzania bardzo szczegółowych danych dotyczących studentów
Obowiązek wprowadzania bardzo szczegółowych danych dotyczących studentów (dane osobowe, dane dot. toku studiów, dane dot. przyznanej pomocy materialnej).
Dane muszą być aktualizowane raz na semestr, z wyłączeniem danych o przyznanej pomocy materialnej, które muszą być raportowane w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji przyznającej dane świadczenie oraz aktualizowane raz w miesiącu
Art.  170c Ustawa z dn. 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2012.572 ze zm.).
§ 2, § 4 Rozp. z dn. 25.09.2014r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz.U.2014.1301
Ograniczyć zakres wymaganych danych.
Lista