Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

459.

Obowiązek zamieszczania w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych
Obowiązek zamieszczania w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (niezwłocznie po każdym egzaminie dyplomowym) pracy dyplomowej oraz szeregu szczegółowych danych dot. pracy i egzaminu dyplomowego.
Art. 167b Ustawa z dn. 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2012.572 ze zm.)
Ograniczyć zakres wymaganych danych.
Lista