Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

461.

Nierealne wymagania PKA dot. wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
Pewne wymagania PKA dot. wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia są oderwane od rzeczywistości (np. konieczność zorganizowania w czasie wizytacji PKA spotkania z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych).
Zał. Nr 1 pkt.6
Zał. Nr 2 pkt.6
Zał. Nr 3 pkt.2

Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Załączniki do uchwały Nr 1/2015 PKA z 23 lutego 2015r.)
 
Przeanalizowanie wymagań PKA pod kątem ich realności.
Lista