Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

467.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i prowadzenie studiów doktoranckich
Wydział, który otrzymuje prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie danej dyscypliny nie może prowadzić studiów doktoranckich z tej dyscypliny, póki nie uzyska kolejnych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie innej dyscypliny.
Art. 195. 2. Ustawa z dn. 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2012.572 ze zm.)
Już jedno uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora (w zakresie danej dyscypliny) powinno uprawniać wydział do prowadzenia studiów doktoranckich w zakresie tej dyscypliny - tak jak jest w przypadku uprawnień do prowadzenia studiów i nadawania tytułu zawodowego magistra czy licencjata
Lista