Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

469.

Dane o liczbie uczestników studiów doktoranckich
Wymaganie przekazania przez uczelnię danych o liczbie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
§ 3 Rozp. z dn. 6.02.2015r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych (Dz.U.2015.193)
Dane te winny być dostępne w systemie POL-on i powinny być pobierane automatycznie. Uczelnia przekazywałaby jedynie dane o niewykorzystanych na koniec roku środkach.
 
Lista