Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

470.

Wymaganie przekazywania przez uczelnie danych niezbędnych do ustalenia dotacji
Wymaganie przekazywania przez uczelnie danych niezbędnych do ustalenia dotacji.
§ 11 Rozp. z dn. 27.03.2015r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U.2015.463 ze zm.)
Dane te winny być dostępne w systemie POL-on i powinny być pobierane automatycznie.
Lista