Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

471.

Warunki wydania dyplomu
Obecnie warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest m.in. złożenie egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej.
§ 5 Rozp. z dn. 1.09.2011r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U.2011.1167)
Należy zrezygnować z obowiązku złożenia pracy dyplomowej na rzecz poważnego egzaminu dyplomowego. Obecny system sprzyja plagiatom z Internetu i przez to jest demoralizujący.
Decyzja o tym czy złożenie i obrona pracy dyplomowej jest warunkiem ukończenia studiów powinna być w zakresie autonomii uczelni/wydziału. Takie rozwiązanie funkcjonowało kilka lat temu.
Lista