Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

472.

Wykaz czasopism punktowanych
Wykaz czasopism punktowanych, dotyczący danego roku, jest ogłaszany pod sam koniec tego roku (w ostatnich dniach grudnia). Naukowcy zatem o aktualnej punktacji swoich publikacji dowiadują się już po fakcie. W chwili składania artykułów nie wiedzą jaka będzie ocena danego czasopisma .
§ 14. 1. Rozp. z dn. 27.10.2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U.2015.2015)
Wykaz ogłaszany pod koniec roku powinien dotyczyć roku następnego.
Lista