Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

475.

Możliwość wielokrotnej afiliacji
W przypadku wprowadzenia przez autora wielokrotnej afiliacji, Uczelnia musi kontaktować się z autorem lub pozostałymi jednostkami naukowymi (które figurują w afiliacji), w celu ustalenia faktycznego miejsca afiliacji.
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Dużym usprawnieniem byłoby zablokowanie w (PBN) możliwości wprowadzania wielokrotnej afiliacji.
Przy wielokrotnej afiliacji pracownik i tak musi zadeklarować afiliację tylko jednej uczelni.
Lista