Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

476.

Przebieg habilitacji
Należy zreformować przebieg habilitacji.
W szczególności w przypadku jednej negatywnej recenzji można, ale nie musi się, zapraszać kandydata na posiedzenie komisji. Powinno to być w takich przypadku obligatoryjne, w innych opcjonalne (być może obligatoryjność winna mieć miejsce także przy dwóch negatywnych recenzjach). Obecnie komisje niechętnie zapraszają, ponieważ to przedłuża posiedzenia. Bywa, że komisja staje się sądem kapturowym.

Należy dokładnie określić w jakich przypadkach uczelnie mogą ustanawiać dodatkowe kryteria dopuszczenia do postępowania habilitacyjnego. Różnice w tym zakresie mogą mieć negatywne skutki dla jednolitości procedury.

Należy zbadać możliwość kontroli habilitacji i profesur uzyskiwanych w innych krajach. Tłumaczenie, że jest to niemożliwe z powodu umów międzynarodowych nie wytrzymuje krytyki, ponieważ uznanie stopnia/tytułu naukowego uzyskanego za granicą jest decyzją administracyjną i nie może wykluczyć procedury kontrolnej w Polsce.
Rozp. z dn. 30.10.2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2015.1842)
_
Lista