Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

477.

Wymogi dotyczące recenzentów
Należy zmienić przepis w rozporządzeniu o nagrodach MNiSW dotyczący tego, kto może być recenzentem. Obecnie „osoba pracująca w innej jednostce”, a powinno być „osoba nie pracująca w jednostce występującej o nagrodę”. Obecne sformułowanie wyklucza emerytów, choćby byli członkami PAN.
§11. 1. 4a. Rozp. z dn. 1.03.2013r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U.2013.296)
_
Lista