Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

479.

Przechowywanie efektów kształcenia
Sposób dokumentowania, czas i forma przechowywania efektów kształcenia - uciążliwe dla wykładowców i wydziału - kwestia miejsca.
Art. 66 ust.2 w związku z ust.5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. z 2012 r, poz. 572 z późn. zm./.
Po zakończonym roku, na podstawie określonych wytworów pracy studenta, wykładowca zalicza przedmiot i składa w dziekanacie  protokół zaliczeniowy  z  krótką informacją  na temat realizacji treści kształcenia niezbędnych do uzyskania przez studenta/słuchacza zakładanych efektów kształcenia.
Lista