Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

480.

Opis efektów kształcenia
Opis efektów kształcenia jest zbyt obszerny i zawiły, oznaczenie sprawia problemy wykładowcom.
§ 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
Uproszczenie schematu.
 
Lista