Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

482.

Tworzenie jednistek międzyuczlenianych i wspólnych
Uczelnia może na podstawie porozumienia z innymi uczelniami tworzyć jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne.
Art. 31 a. 1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. z 2012 r, poz. 572 z późn. zm./.
 
Brak wyjaśnienia w zakresie ew. zawarcia porozumienia uczelni publicznej z niepubliczną, brak określenia zasad finasowania studiów.
Lista