Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

483.

Matematyczne ujęcie danych w sylabusach
Matematyczne ujęcie i podejście do efektów kształcenia utrudniające wykładowcom przygotowanie sylabusa.
§1 Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
Uproszczenie schematów, odejście od wprowadzonej symboliki.
Lista