Bariery w obszarze ochrony zdrowia

Lista barier związanych z: Kontraktowanie z narodowym funduszem zdrowia

 • Kontraktowanie z narodowym...403.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasady,...

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasady, sposób i zakres kontraktów, a zatem również i zakres samych świadczeń zdrowotnych, określa Prezes...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...404.

  Niejasne zasady negocjacji.

  Niejasne zasady negocjacji. Mimo, że przepisy prawa wyraźnie wskazują zasady prowadzenia negocjacji oferenci są zachęcani, przymuszani do podpisywania...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...405.

  Wprowadzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie...

  Wprowadzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ – brak jednolitych reguł kontraktowania w przypadku...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...406.

  Niestosowanie przez NFZ przepisów ustawy...

  Niestosowanie przez NFZ przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Obecnie obwiązująca regulacja wyłącza konieczność...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...407.

  Konieczność ponoszenia opłat „za gotowość”...

  Konieczność ponoszenia opłat „za gotowość” wykonywania określonych procedur lub świadczeń medycznych w przypadku braku możliwości ich wykonania...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...408.

  Zbytnia biurokracja w zakresie raportowania...

  Zbytnia biurokracja w zakresie raportowania przez świadczeniodawców o wszelkich zmianach objętych kontraktem z NFZ. Świadczeniodawcy są zmuszani do...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...409.

  Aktualnie stosowany miernik dostępności...

  Aktualnie stosowany miernik dostępności wyrażający się czasem pracy poradni wpływa na podniesienie kosztu usługi medycznej i wypacza rzeczywisty...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...410.

  Ograniczenia wynikające z tzw. kompetencji...

  Ograniczenia wynikające z tzw. kompetencji w diagnostyce.

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...411.

  Brak wyraźnych regulacji prawnych w zakresie...

  Brak wyraźnych regulacji prawnych w zakresie orzekania o zdolności do pracy przez jednostki PRM.

  czytaj więcej