Bariery w obszarze ochrony zdrowia

407.

Konieczność ponoszenia opłat „za gotowość” wykonywania określonych procedur.
Konieczność ponoszenia opłat „za gotowość” wykonywania określonych procedur lub świadczeń medycznych w przypadku braku możliwości ich wykonania w lokalizacji podmiotu.
Wprowadzenie zakazu zawierania odpłatnych umów „za gotowość” pomiędzy podmiotami leczniczymi w zakresie procedur finansowanych przez NFZ.
Lista