Bariery w obszarze ochrony zdrowia

410.

Ograniczenia wynikające z tzw. kompetencji w diagnostyce.
Ograniczenia wynikające z tzw. kompetencji w diagnostyce.
Zasadnym jest pozostawienie diagnostyki laboratoryjnej do wyłącznej gestii lekarza. W aktualnym rozwiązaniu często lekarz musi kierować pacjenta do poradni specjalistycznej wyłącznie w celu uzyskania skierowania na konkretne badanie diagnostyczne. W ten sposób system generuje kolejki oczekujących, komplikuje prace poszczególnych lekarzy nie obniżając kosztów leczenia a wręcz je podnosząc.
Lista