Bariery w obszarze ochrony zdrowia

414.

Ustalanie cen leków generycznych w procedurze administracyjnej z nadmierną presją cenową.
Ustalanie cen leków generycznych w procedurze administracyjnej z nadmierną presją cenową – albo producent zaakceptuje, że cena jego leku będzie równa lub niższa od najtańszego refundowanego produktu, albo pozostanie poza refundacją.
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Wprowadzenie konkurencji rynkowej dla leków generycznych z minimalną jedynie ingerencją administracyjną wskazującą na cenę maksymalną leku, która nie powinna przekraczać ceny leku oryginalnego przed wygaśnięciem patentu.
Lista