Bariery w obszarze ochrony zdrowia

416.

Obecnie zakazana jest jakakolwiek reklama aptek i ich działalności.
Obecnie zakazana jest jakakolwiek reklama aptek i ich działalności. To skutkuje brakiem możliwości realnego prowadzenia opieki farmaceutycznej, udziału aptek w programach profilaktyki zdrowotnej, programach ubezpieczeniowych czy nawet w programach typu „Karta Dużej Rodziny”.

Brak zmian uniemożliwia rozwój aptek na coraz bardziej wymagającym rynku.
Przepis art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
Proponujemy modyfikację przepisu w celu…

Przywrócić zasady prowadzenia reklamy poprzez apteki sprzed wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (znowelizowany art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r
Lista