Bariery w obszarze ochrony zdrowia

417.

Wymagania związane z prowadzeniem aptek w wielu miejscach tworzą zbędne obostrzenia
Wymagania związane z prowadzeniem aptek w wielu miejscach tworzą zbędne obostrzenia (np. posiadanie pomieszczenia na szczotki), które nie przystają do zmian technicznych zaistniałych w funkcjonowaniu aptek.

Od 2002 roku każda nowopowstała apteka ma prawny obowiązek posiadania receptury aptecznej i wykonywania leków recepturowych. Spełnienie formalności związanych z utrzymaniem laboratorium tj. zakup wyposażenia, utylizacja przeterminowanych surowców i zakup świeżych, legalizacja wag, konserwacja sprzętu itd. wiąże się z poważnymi obciążeniami finansowymi. Wymóg ten utrudnia funkcjonowanie aptekom, które leki recepturowe robią sporadycznie.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
Analiza aktów wykonawczych do ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w zakresie wymogów dotyczących funkcjonowania aptek w celu ich dostosowania do dzisiejszych realiów.

Należy zlikwidować ustawowy przymus tworzenia receptury aptecznej w każdej aptece powstałej po 2002 r. i umożliwić realizację usług tego typu jedynie zainteresowanym aptekom oraz certyfikowanym laboratoriom (apteki, które nie są zainteresowane przygotowywaniem leków recepturowych pośredniczyłyby jedynie w przekazaniu recepty do odpowiedniej placówki, a następnie wydawałyby lek pacjentowi).
Lista